مدل نوین ترازیابی قدرت نظامی با تأکید بر قدرت نظامی هوایی

دوره 20، شماره 88، تیر 1401، صفحه 4-44

یعقوب زهدی نسب؛ فضل‌ا... نوذری؛ علیرضا سعادت‌راد؛ صابر قلی‌نژاد


اصول رهنامه عملیاتی نزاجا و نزسا در نبرد ناهمطراز

دوره 15، شماره 70، دی 1396، صفحه 5-32

محمدحسین افشردی؛ مجیدl زین الدین؛ عبدالله عراقی


الگوی انگاره پژوهی «دفاع» در اندیشه امام خامنه‌ای

دوره 16، شماره 71، فروردین 1397، صفحه 5-24

محمدرحیم محمدرحیم عیوضی؛ محمد آقائی


ارائه الگوی ارتقاء سازمان برای رزم در جنگ‌های آینده

دوره 16، شماره 73، مهر 1397، صفحه 5-26

محمد عزیزی؛ عبدالعلی پورشاسب؛ ناصر پورصادق


تبیین عوامل مؤثر بر نظام فرماندهی و کنترل سازمان پدافند غیر عامل

دوره 16، شماره 74، بهمن 1397، صفحه 5-28

غلامرضا جلالی فرهانی؛ ایرج بختیاری


مقاله پژوهشی:تشابهات و تفاوت‌های اصول جنگ و رهنامه

دوره 17، شماره 75، فروردین 1398، صفحه 5-32

محمدحسین افشردی؛ توحید قاضی‌پور؛ داوود گلکاریان


الگوی توسعه سواحل مکران با تأکید بر احیاء قدرت دریایی

دوره 14، شماره 66، اسفند 1395، صفحه 5-32

حسین خانزادی؛ حبیب ا... سیاری


نقش نیروی انسانی در تدوین رهنامه هوانیروز در جنگ ناهمطراز

دوره 14، شماره 65، آذر 1395، صفحه 5-25

امیر فهیمی خامنه؛ ارسطو توحیدی


ویژگی‌های نظام طرح‌ریزی راهبردی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 62، اسفند 1394، صفحه 5-32

ارسطو توحیدی؛ حمید رضا حاتمی؛ داوود آقامحمدی؛ علیرضا بخش میدانی


عوامل واگرایی و همگرایی اقتصادی مؤثر بر روابط ج. ا. ایران با ترکیه

دوره 18، شماره 79، فروردین 1399، صفحه 5-28

حسن یزدانی؛ سید یحیی صفوی؛ ابراهیم متقی؛ حمیدرضا حاتمی؛ محسن مرادیان


مقاله پژوهشی: عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر همگرایی امنیت جمعی در منطقه خلیج‌فارس

دوره 19، شماره 86، بهمن 1400، صفحه 5-26

علی فاطمی نسب؛ محمدرضا حافظ‌نیا؛ محمدرضا کمالی؛ حسین ربیعی


تاثیر اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در مقابله با تحریم‌های اقتصادی

دوره 13، شماره 61، آذر 1394، صفحه 6-31

قاسم انوری؛ مرتضی عزتی؛ علی احمدی؛ محمدرضا اصغری هرندی


فرآیند منطقه‌گرایی و تأثیر آن در استحکام ساخت درونی نظام

دوره 15، شماره 69، مهر 1396، صفحه 23-56

امیر غلامعلیان؛ علیرضا سعادت‌راد