نویسنده = خسرو بوالحسنی
تعداد مقالات: 6
1. مقاله پژوهشی: طراحی الگوی آرایه‌های پدافند زمین به هوا در مقابله با تهدیدات علیه مراکز حیاتی و حساس در افق چشم‌انداز 1404

دوره 18، شماره 80، تابستان 1399، صفحه 57-82

مهدی علی نژاد؛ احمد میقانی؛ خسرو بوالحسنی؛ غلامحسین رضایت


2. تأثیر تهدیدات آتی در فرماندهی مطلوب سازمان‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 77، پاییز 1398، صفحه 179-202

خسرو بوالحسنی؛ علی اصغر بیک بیلندی؛ رضا روشنی


3. بررسی نقش ژئوپلیتیک به‌عنوان یکی از ابعاد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه دفاعی- امنیتی

دوره 17، شماره 75، بهار 1398، صفحه 145-162

خسرو بوالحسنی؛ علی حسینی نیکو؛ شاهین دانشور؛ علی اصغر بیک‌بیلندی


5. عوامل داخلی تهدیدکننده امنیت جهان اسلام از سوی جریان‌های تکفیری

دوره 15، شماره 68، تابستان 1396، صفحه 217-240

خسرو بوالحسنی؛ شهرام نوروزانی؛ امیر غلامعلیان


6. تدوین راهبرد‌های سیاسی قدرت برتر دفاعی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در افق سند چشم انداز1404

دوره 15، شماره 68، تابستان 1396، صفحه 195-216

خسرو بوالحسنی؛ کورش بابلی؛ سیاوش رضایی