کلیدواژه‌ها = نیروی انسانی
تدوین راهبردهای نیروی انسانی در دفاع همه جانبه در جنگ احتمالی آینده

دوره 15، شماره 70، دی 1396، صفحه 75-100

حسین صالحی اصل؛ علی باباخانی؛ داوود سلیمانی؛ محمدرضا مومنی


تبیین نقش نیروی انسانی در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در حوزه دفاعی امنیتی

دوره 15، شماره 70، دی 1396، صفحه 233-252

حسین ظریف منش؛ محمد عزیزی؛ فرزاد آزادی؛ علی‌اصغر بیک بیلندی


تبیین نقش عوامل مدیریتی در توانمندسازی کارکنان نیروهای مسلح

دوره 15، شماره 67، فروردین 1396، صفحه 55-76

علی جهانشاهی؛ حسین مینائی


نقش نیروی انسانی در تدوین رهنامه هوانیروز در جنگ ناهمطراز

دوره 14، شماره 65، آذر 1395، صفحه 5-25

امیر فهیمی خامنه؛ ارسطو توحیدی