دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

تبیین نظری تأثیر عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مناطق ساحلی اقیانوسی بر امنیت ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1401

محمدرضا حافظ نیا؛ غلامعلی رشید؛ ابراهیم رومینا؛ حسین حسنی سعدی


ارائه راهبردهای توسعه ترانزیت هوایی جمهوری اسلامی ایران با تأکید به موقعیت ژئوپلیتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1401

نیک بخش حبیبی؛ تورج زین‌الدین


تدوین راهبردهای هم‌افزایی مؤلفه نیروی انسانی و آموزش آجا در عملیات مشترک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1401

محمدرسول بهدادفر؛ فتح ا... کلانتری