دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

1. راه‌کارهای استقرار فرماندهی واحد و متولی پاسخ‌گو در سامانه واکنش به بحران‌های هسته‌ای کشور

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

نیما بحرینی بهزادی؛ مسعود عبداله‌زاده


2. آسیب‌شناسی برنامه درسی و آموزشی آمادگی دفاعی در آموزش های عمومی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

امیرحسین الهامی؛ هادی مراد پیری


3. ارایه الگوی راهبردی مدیریت دانش دفاعی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

سیدعلی خلیلی پور؛ حسین ظریف‌منش