کلیدواژه‌ها = ارزیابی
مقاله پژوهشی: طراحی الگوی ارزیابی تحقق سیاست‎های دفاعی جمهوری اسلامی ایران

دوره 20، شماره 89، آبان 1401، صفحه 73-94

یعقوب زهدی نسب؛ محمدرضا کمالی؛ وحید ریاضی؛ سعید صادقی


مقاله پژوهشی: شاخص‌های ویژگی‌های فردی ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان‌های نظامی

دوره 19، شماره 83، فروردین 1400، صفحه 131-154

حیدرعلی نیرومند؛ محمدحسن باقری؛ غلامحسین رضایت


الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان‌های نظامی

دوره 18، شماره 82، دی 1399، صفحه 289-312

حیدرعلی نیرومند؛ غلامحسین رضایت