کلیدواژه‌ها = قدرت
تعداد مقالات: 5
2. راهبردهای قدرت برتر دفاعی منطقه در حوزه علم و فناوری

دوره 17، شماره 75، بهار 1398، صفحه 33-56

مصطفی ایزدی؛ سورنا کیانی؛ بهروز دولتشاه


3. تدوین راهبرد‌های سیاسی قدرت برتر دفاعی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در افق سند چشم انداز1404

دوره 15، شماره 68، تابستان 1396، صفحه 195-216

خسرو بوالحسنی؛ کورش بابلی؛ سیاوش رضایی


4. بررسی رابطه قدرت با امنیت (با رویکرد به مبانی اسلامی)

دوره 15، شماره 67، بهار 1396، صفحه 101-124

ارسطو توحیدی؛ سلیمان طاهری


5. واکاوی رابطه متقابل اقتدار علمی و اقتدار ملی

دوره 14، شماره 63، تابستان 1395، صفحه 93-114

مهران کشتکار هرانکی؛ علی مبینی دهکردی