کلیدواژه‌ها = تاب‌آوری
مقاله پژوهشی: تاب‌آوری زیرساخت‌های آب شرب کشور با رویکرد پدافندغیرعامل

دوره 20، شماره 90، دی 1401، صفحه 115-136

غلامرضا جلالی فراهانی؛ محمدعلی نکویی؛ احمد آب پرور


مقاله پژوهشی: بررسی‌ نقش ‌تاب‌آوری ‌در طراحی الگوی ‌‌‌راهبردی‌ طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی و تأمین‌ منابع ‌نیروهای مسلح با رویکرد اقتصاد مقاومتی

دوره 18، شماره 81، مهر 1399، صفحه 197-218

علی حسینی نیکو؛ سیاوش خلیلی شورینی؛ اصغر صالح اصفهانی؛ اله‌ مراد سیف؛ فرج اله مرادی