کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
تأثیرات جنگ نرم بر جامعه اسلامی از منظر آموزه‌های دفاعی قرآن کریم

دوره 16، شماره 74، بهمن 1397، صفحه 117-137

محمداسماعیل شریفان؛ محسن گودرزی


طراحی الگوی استکبارستیزی جمهوری اسلامی ایران ازمنظرآموزه های قرآن کریم

دوره 15، شماره 69، مهر 1396، صفحه 307-336

عبدالله حاجی صادقی؛ نبی ا... دهقان


تبیین مؤلفه‌های راهبردی جذب منابع انسانی بر اساس قرآن کریم

دوره 13، شماره 62، اسفند 1394، صفحه 137-155

ولی‌الله نقی پورفر؛ سید نورالله متقی نژاد