کلیدواژه‌ها = جغرافیا
تبیین نظری تأثیر عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مناطق ساحلی اقیانوسی بر امنیت ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1401

محمدرضا حافظ نیا؛ غلامعلی رشید؛ ابراهیم رومینا؛ حسین حسنی سعدی


مقاله پژوهشی: تبیین نظری تأثیر عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مناطق ساحلی اقیانوسی بر امنیت ملی

دوره 20، شماره 89، آبان 1401، صفحه 5-26

محمدرضا حافظ نیا؛ غلامعلی رشید؛ ابراهیم رومینا؛ حسین حسنی سعدی


مقاله پژوهشی: تبیین علائق ژئوپلیتیکی رژیم صهیونیستی در حوزه خلیج‌فارس

دوره 20، شماره 89، آبان 1401، صفحه 157-174

بابک نبی زاده؛ محمدرضا کمالی؛ امیرحسین الهامی


گونه شناسی آمایش سرزمینی استان‌های شمال کشور

دوره 20، شماره 88، تیر 1401، صفحه 215-239

محمدحسن نامی؛ فتح ا... کلانتری؛ کاووس خواجه حسنی