کلیدواژه‌ها = نبرد ناهمطراز
تعداد مقالات: 5
1. تفاوت‌ها و شباهت‌های اصول نبردهای همطراز و ناهمطراز نیروهای زمینی جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 77، پاییز 1398، صفحه 5-28

محمدرضا کمالی؛ محمدحسین افشردی؛ ساسان مومن


2. شناسایی زیرعوامل برتری ساز توان رزم با رویکرد تهدیدات ناهمطراز

دوره 17، شماره 76، تابستان 1398، صفحه 79-96

عزت‌ا... معتمدیان؛ محمد نوری


3. اصول رهنامه عملیاتی نزاجا و نزسا در نبرد ناهمطراز

دوره 15، شماره 70، زمستان 1396، صفحه 5-32

محمدحسین افشردی؛ مجیدl زین الدین؛ عبدالله عراقی


4. تعیین عوامل مؤثر بر اصول رهنامه عملیاتی نیرو‌های زمینی جمهوری اسلامی ایران در نبرد همطراز و ناهمطراز

دوره 13، شماره 61، پاییز 1394، صفحه 53-74

سید اسماعیل شهرآئینی؛ محمدحسین افشردی؛ سیدحسن حسینی


5. تعیین عوامل مؤثر بر اصول رهنامه عملیاتی نیرو‌های زمینی جمهوری اسلامی ایران در نبرد همطراز و ناهمطراز

دوره 13، شماره 60، تابستان 1394، صفحه 53-74

سید اسماعیل شهرآئینی؛ سیدحسن حسینی؛ محمدحسین افشردی