نویسنده = ابراهیم حسن بیگی
تعداد مقالات: 4
1. مدل سنجش کیفیت سیستم بکار گیری منابع انسانی وزارت امور خارجه

دوره 17، شماره 75، بهار 1398، صفحه 283-310

ابراهیم حسن بیگی؛ محمدرضا سکوت؛ ناصر پور صادق


2. طراحی مدل توانمندسازی مدیران سطوح عالی وزارت نیرو

دوره 15، شماره 69، پاییز 1396، صفحه 221-250

ابراهیم حسن بیگی؛ علی دلاور؛ رضا انجم شعاع


4. نقش فناوری‌های همگرا در ارتقاء توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 60، تابستان 1394، صفحه 27-52

ابراهیم حسن بیگی؛ علیرضا عین القضاتی