نویسنده = محمدابراهیم سنجقی
تعداد مقالات: 4
1. تبیین و اولویت‌بندی ابعاد و مؤلفه‌های نظام کارگزاری حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 77، پاییز 1398، صفحه 225-250

داوود سلیمانی سوچلمائی؛ علی فرهی؛ محمدابراهیم سنجقی؛ هادی فقیه علی آبادی


2. ابعاد الگوی مدیریت راهبردی دانش در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح

دوره 16، شماره 71، بهار 1397، صفحه 25-46

احمد وحیدی؛ محمدابراهیم سنجقی


3. الگوی مدیریت راهبردی دانش در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

دوره 15، شماره 69، پاییز 1396، صفحه 81-108

محمدابراهیم سنجقی؛ رضا حسنوی؛ پیمان اخوان؛ احمد وحیدی


4. الگوی کنترل راهبردی شبکه محور صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران

دوره 14، شماره 64، تابستان 1395، صفحه 77-97

علی محمد احمدوند؛ نادر صادقی؛ محمدابراهیم سنجقی؛ حمیدرضا فرتوک زاده؛ وحید شاهچراغی