کلیدواژه‌ها = ارزیابی عملکرد
مقاله پژوهشی: شاخص‌های ویژگی‌های فردی ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان‌های نظامی

دوره 19، شماره 83، فروردین 1400، صفحه 131-154

حیدرعلی نیرومند؛ محمدحسن باقری؛ غلامحسین رضایت


الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان‌های نظامی

دوره 18، شماره 82، دی 1399، صفحه 289-312

حیدرعلی نیرومند؛ غلامحسین رضایت