کلیدواژه‌ها = فرهنگ
تعداد مقالات: 3
1. تدوین راهبردهای دفاع همه‌جانبه در حوزه‌ی فرهنگی

دوره 16، شماره 74، زمستان 1397، صفحه 75-98

محمد ادریسیان؛ سید محمود شمس دولت‌آبادی؛ محمد قربان جافری


2. تبیین نقش فرهنگ در الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت در حوزه دفاعی- امنیتی

دوره 15، شماره 67، بهار 1396، صفحه 285-306

حمیدرضا فرتوک زاده‌؛ جواد‌ سلطانیان‌؛ فرزاد ‌ آزادی


3. بررسی روابط فرهنگی‌ اجتماعی جامعه با نیروهای مسلح و تأثیر آن در کارآئی نیروهای مسلح

دوره 14، شماره 65، پاییز 1395، صفحه 89-117

اکبر نوری؛ خسرو بوالحسنی؛ رضا یدالهی