نویسنده = علی اکبر حسنونذ
تعداد مقالات: 2
1. ابعاد و مولفه های چابک سازی سازمانهای نظامی

دوره 17، شماره 76، تابستان 1398، صفحه 281-304

داود آقا محمدی؛ علی اکبر حسنونذ


2. شاخص‌های نوآوری و خلاقیت در چابک‌سازی در سازمان‌های نظامی

دوره 14، شماره 65، پاییز 1395، صفحه 27-47

علی اکبر حسنونذ؛ داود آقامحمدی