نویسنده = رضا یدالهی
مقاله پژوهشی: الگوی دشمن‌شناسی از دیدگاه حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) با تأکید بر لفظ استکبار

دوره 19، شماره 84، تیر 1400، صفحه 85-108

محمدحسن دهقان؛ یدا... جوانی؛ رضا یدالهی؛ جعفر شیرازی