تدوین دکترین نمایندگی ولی‌فقیه و عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح بر اساس گفتمان امامین انقلاب و قانون اساسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مطالعات امنیت ملّی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 عضو هیئت‌امنا و مدرس دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانش‌آموخته دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

با نگرش به اینکه نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عقیدتی سیاسی­های نیروهای مسلح ازنظر سلسه‌مراتب و خط‌مشی تابع مقام معظم رهبری هستند و قدمت این نهادهای فرهنگی به ابتدای سال 1358 تاکنون می­رسد، در این چهار دهه حضرت امام خمینی( )و حضرت امام خامنه‌ای( ) بارها تدابیر، ابلاغیه­ها، رهنمودهای مستقیم و غیرمستقیم جهت هدایت این سازمان‌ها را ابلاغ نموده­اند، لیکن به نظر می­رسد تاکنون دکترین این نهادهای فرهنگی مبتنی بر گفتمان امام و رهبری در قالب یک پژوهش ارائه نگردیده است.نوع این تحقیق توسعه­ای کاربردی و به روش آمیخته انجام پذیرفته‌شده است.همچنین از تکنیک تحلیل محتوای کمی و نظریه­پردازی داده­بنیاد برای تحلیل کمی و کیفی استفاده گردیده است. در این تحقیق ضمن استفاده از منابع معتبر در حوزه­های مذکور، آن‌ها را با استفاده از نرم‌افزار مکس­کیودی­ای کدگذاری کرده و نهایتاً با یک پرسشنامه از یک جامعه آماری خبره 30 نفره نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل محتوا با استفاده از نرم‌افزار موردسنجش قرار گرفته و با یک تحلیل آماری کمی و کیفی نتایج آن احصاء گردیده است.
یافته­های تحقیق که مبتنی بر روش کتابخانه­ای و میدانی است نشان می­دهد که آمادگی و اقتدار نیروهای مسلح ، آموزه‌های اسلامی و جهاد برای گسترش حاکمیت قانون خدا مهم‌ترین قسمت شکل‌دهنده دکترین سازمان­های مذکور می­باشد که لازم است تمام برنامه­ریزی­ها و سازمان‌دهی‌ها حول محور این دکترین قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

الف) منابع فارسی:

- امام خمینی( )، ولایت‌فقیه،تهران ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی( )

- امام خمینی( )، البیع ، جلد 1و 2 و 3

- امام خمینی( )، (1390) ،مجموعه آثار، تهران، مؤسسه حفظ و نشر آثار امام خمینی( )

- امام خمینی( )،(1382)، صحیفه نور، ج1، 2، 5، 8، 11،  تهران، دفتر حفظ و نشر آثار

   امام( ) ،چاپ سوم،

- امام خمینی( )، (1385) ،صحیفه نور، تهران،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ( )

- امام خامنه­ای ( )،(1390)،حدیث ولایت، دفتر حفظ و نشر آثار امام خامنه­ای( )

- ارتش از دیدگاه امام خمینی( )، (1391)،تبیان آثار موضوعی (دفتر سی و نهم) ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ( )

- تدابیر انتصابات در نیروهای مسلح، (1389)، نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه، دفتر تائید شرعی ضوابط و برنامه‌ها

-سند معاونت طرح و برنامه سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

- سند معاونت طرح و برنامه سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی

 - شیدائیان حسین، (1391) سیر عملکرد نمایندگان ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تأسیس تا شکوفایی ،، پژوهشکده تحقیقات اسلامی

- ذوالقدر، محمدرضا ، (1387)، نظریه‌پردازی داده بنیاد،تهران: دانشگاه امام صادق)علیه‌السلام(،

- زاهدی، عاطفه، (1394)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات جاودانه،

- قاضی، ابوالفضل، (1373)، بایسته‌های حقوق اساسی، یلدا