کلیدواژه‌ها = سواحل اقیانوسی
تبیین نظری تأثیر عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مناطق ساحلی اقیانوسی بر امنیت ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1401

محمدرضا حافظ نیا؛ غلامعلی رشید؛ ابراهیم رومینا؛ حسین حسنی سعدی


مقاله پژوهشی: تبیین نظری تأثیر عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مناطق ساحلی اقیانوسی بر امنیت ملی

دوره 20، شماره 89، آبان 1401، صفحه 5-26

محمدرضا حافظ نیا؛ غلامعلی رشید؛ ابراهیم رومینا؛ حسین حسنی سعدی