کلیدواژه‌ها = آجا
تدوین راهبردهای هم‌افزایی مؤلفه نیروی انسانی و آموزش آجا در عملیات مشترک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1401

محمدرسول بهدادفر؛ فتح ا... کلانتری


مقاله پژوهشی: تدوین راهبردهای هم افزایی مولفه نیروی انسانی وآموزش آجا در عملیات مشترک

دوره 20، شماره 89، آبان 1401، صفحه 175-200

محمدرسول بهداد فر؛ فتح ا... کلانتری؛ روح ا... صمدی