کلیدواژه‌ها = اداره امور نظام سلامت
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل گفتمان ولایت‌فقیه در اداره امور نظام سلامت

دوره 16، شماره 71، بهار 1397، صفحه 169-192

مرضیه وحید دستجردی؛ سیدرضا مجدزاده؛ افشار امیری؛ علیرضا غدیانی قراقانی؛ سید عبدالله عمادی