کلیدواژه‌ها = نبرد همطراز
تعداد مقالات: 3
1. تفاوت‌ها و شباهت‌های اصول نبردهای همطراز و ناهمطراز نیروهای زمینی جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 77، پاییز 1398، صفحه 5-28

محمدرضا کمالی؛ محمدحسین افشردی؛ ساسان مومن


2. تعیین عوامل مؤثر بر اصول رهنامه عملیاتی نیرو‌های زمینی جمهوری اسلامی ایران در نبرد همطراز و ناهمطراز

دوره 13، شماره 61، پاییز 1394، صفحه 53-74

سید اسماعیل شهرآئینی؛ محمدحسین افشردی؛ سیدحسن حسینی


3. تعیین عوامل مؤثر بر اصول رهنامه عملیاتی نیرو‌های زمینی جمهوری اسلامی ایران در نبرد همطراز و ناهمطراز

دوره 13، شماره 60، تابستان 1394، صفحه 53-74

سید اسماعیل شهرآئینی؛ سیدحسن حسینی؛ محمدحسین افشردی