نویسنده = محمداسماعیل شریفان
تأثیرات جنگ نرم بر جامعه اسلامی از منظر آموزه‌های دفاعی قرآن کریم

دوره 16، شماره 74، بهمن 1397، صفحه 117-137

محمداسماعیل شریفان؛ محسن گودرزی


راهبردهای توسعه بهره گیری از پهپاد در افزایش توان رزمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 72، تیر 1397، صفحه 153-176

محمداسماعیل شریفان؛ علی اکبر احمدیان؛ ناصر پورصادق