مقاله پژوهشی: راهبردهای پدافند غیرعامل در حفظ و صیانت از نخبگان علمی کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم دفاعی راهبردی- دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل، دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

گذر زمان وعدم دست­یابی به نتیجه موردنظر دشمنان در برخورد با انقلاب اسلامی ایران، تغییر رویکرد تهاجم سخت را به سمت تهاجم نرم سوق داده که در این راستا یکی از جهت­گیری­های مهم دشمنان، نخبگان علمی کشور است. این تحقیق که از نوع کاربردی و باهدف شناخت تهدیدات و تدوین راهبردهای حفظ وصیانت از نخبگان علمی با رویکرد پدافند غیر­عامل صورت پذیرفته، با استفاده از مدل SWOT نقاط­ قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای پیش­روی نخبگان علمی کشور را شناسایی و راهبردهایی را جهت مقابله با این تهدیدات ارائه داده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می­دهد طیفی از تهدیدات مشتمل برجذب ­و مهاجرت، ایجاد انحراف، اعمال محدودیت و حذف، متوجه نخبگان علمی کشور می­باشد. در این تحقیق راهبردهای اولویت­دار مشتمل بر طراحی نظام جامع پدافند غیرعامل در حوزه‌ی نخبگان- نهادینه کردن ­و ارتقای جایگاه نخبگی در سطح جامعه- توجه بیشتر به ایجاد موقعیت­های شغلی برای نخبگان- حفظ و ارتقای اشراف اطلاعاتی و پایش مستمر تهدیدات- سرمایه‌گذاری بیشتر در تربیت نخبگان ارزشی و دشمن‌شناس- کاهش اختلاف سطح درآمد در داخل و خارج از کشور و اختصاص بودجه­های کافی برای رشد تحقیقات به‌عنوان اثرگذارترین راهبرد­ها در حفظ وصیانت از نخبگان شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

-  "قرآن کریم"

-  " نهج‌البلاغه"

الف- منابع فارسی:

-  ادیب، مصطفی (1388)، " تفکر شیعی و پدیده جهانی‌شدن"، انتشارات داعا

- " انقلاب اسلامی ایران" (1389)، دفتر نشر معارف، چاپ 44

-  بیگدلی، علی (1384)، " ریشه‌یابی نظریه برخورد تمدن‌ها، سیاست خارجی"

-  چامسکی، نوآم (2006. م)، " یازده سپتامبر و حمله آمریکا به عراق"

-  راغب، امیر (1388)، " مقاله انقلاب اسلامی و چالش امپراطوری جهانی‌سازی"، سایت هم‌اندیشی

-  حسینی­شیرازی، سید محمد (1387)، " اسلام و جهانی‌شدن"، نشر یاس زهرا (س)

-  غنی نژاد، موسی، " پایان تاریخ و آخرین انسان"، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره 63

-  قانع­بصری، محسن (1388)،  هانتینگتون تغییر عقیده داده­ام"، فکر نو

-  کاظمی، علی­اصغر (1380)، "جهانی‌شدن فرهنگ و سیاست"، نشر قومس

-  هانتینگتون، ساموئل، "رویارویی تمدن­ها"، ترجمه مجتبی امیری، اطلاعات سیاسی، اقتصادی، شماره 69

-  نصر، سید حسین، "رویارویی تمدن­ها و سازندگی آینده بشر"، نشر کلک، شماره 60

ب– منابع انگلیسی:

-  Sidney Verba, “Comparative Political Culture”, in Lucian w. Pye and Sidney Verba, (Eds.), Political Culture and Political Development (Princeton, N.J.Princeton University Press,1965).

- Stephen White, Political Culture and Soviet Politics (London: Macmillan, 1979), p.1.

ج- سایت: