نقش تجربه در دانش‌افزایی مدیریتی در سیره امام علی(علیه‌السلام)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکترای علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

شیوه‏ها و اصول حکومت‏داری مبتنی بر وحی و دستورات الهی حضرت علی (علیه­السلام) الگویی بسیار مناسب و نادری است و به‌کارگیری این اصول باگذشت قرن‏ها می‏تواند به‏عنوان چراغ راه و راهنمای مدیران باشد.لذا این پژوهش باهدف شناخت نقش تجربه در گفتمان و سیره حکومتی امام علی(علیه‌السلام)  انجام‌شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه‏ای به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته‌شده است. جامعه آماری در این مقاله تمامی احادیث و روایاتی که امام علی(علیه‌السلام) در دوران حکومتشان در خصوص تجربه فرموده‏اند هست. نتایج حاصل از دادها نشان می‏دهد که در نظر امام علی‌(علیه‌السلام) تاریخ همان تعابیر قرآنی همچون عبرت و...است که هدف از بیان آن کسب تجربه است، داشتن تجربه که به‌منزله دانش عینی است، سبب می‏شود که انسان با اتخاذ بهترین تصمیم، تدبیر امور کنند و داشتن تجربه یکی از معیارهای انتخاب افراد برای تصدی مسئولیت‏ها و همچنین مشاوران است و تجربه داشتن در امور نظامی می‏تواند زمینه‏ساز پیروزی در میدان نبرد باشد، چنان‏که که خود امام علی(علیه‌السلام)در جنگ‏ها از تجربه افرادی استفاده کرده‏اند.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع:

- قرآن کریم (ترجمه و تفسیر علامه طباطبایی)

الف - منابع فارسی

- اخوان ،پیمان(1390)مدیریت دانش از ایده تا عمل،آتی نگر، تهران

- ابن ابى الحدید(1381) شرح نهج‏البلاغه، داراحیاء التراث العربى.

- ابن اثیر(1411)الکامل فى التاریخ، دار صادر، بیروت.

- ابن منظور، لسان العرب، بیروت، بی نا، بی‌تا .

- احمد بن حنبل (1414 ه. ق).مسند تحقیق: محمد درویش، دار الفکر، بیروت، چاپ دوم

- اردکانی، رضا (1385) دانشنامه امام علی (علیه‌السلام)، قم،

- اسماعیل پاشا، کشف الظنون، بیروت .بی‌تا

- افتخاری، اصغر(1391) امنیت، دانشگاه امام صادق.

- تهرانی دلشاد(1385) سیره پیامبر اکرم (صلی الله و علیه واله و السلم)، دفتر تبلیغات ،قم

- جاسم، حسین(1384)، تاریخ سیاسی غیبت، امیرکبیر، تهران

- جعفرى، محمدتقى (1373)، ترجمه و تفسیر نهج‏البلاغه، دفتر نشر فرهنگ اسلامى،قم.

- جمعی از نویسندگان(1379)عوامل شکست و پیروزی، پژوهشکده تحقیقات ا سلامی قم.

- خاکی،غلام رضا(1388) موردپژوهی سازمانی، شبیه، کرج.

- خوانسارى، جمال‌الدین(1366) شرح غررالحکم، دانشگاه تهران.

- دفاع ملی(1390) مقدمه‌ای بر طرح تحقیق نظام حکومتی الگو، داعا، تهران.

- شیخ مفید(1413ه.ق)الارشاد، تحقیق موسسه ال بیت، قم.

- طبرسى، احتجاج، اعلمى، بیروت بی تا.

- طوسی، خواجه نصیر الدین(1336) اخلاق ناصری، علمی فرهنگی، تهران،

- فیض‏الاسلام (1365) نهج‏البلاغه، انتشارات فیض‏الاسلام، قم.

- قمی، شیخ عباس، سفینه البحار، انتشارات کتابخانه سنائى بی تا .

- کلینى، محمد بن یعقوب(1360)الکافى، انتشارات اسوه.

- مجلسی، محمدتقی(1365) بحارالانوار، دارالکتب الاسلامیه،.

- هیثمی( 139ه.ق.)کشف الاستار،موسسه الرساله بیروت.

- یعقوبی، تاریخ یعقوبى، دارصادر، بیروت بی تا.

ب – منابع انگلیسی

-   Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary - 5.0 out of 5 based on.