مدل حفاظت زیرساختی با تأکید بر انعطاف پذیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل، دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

 از دید سند راهبردی سازمان پدافند غیرعامل حفاظت زیرساختی «مجموعه اقداماتی است که بر اساس آن تقویت حفاظت زیرساخت­های کشور در مقابل دشمن با انجام اقدامات بازدارنده، خنثی­کننده، کاهش­دهنده­ی اثرات تهاجم و واکنش اضطراری به‌موقع و بازیابی سریعِ تولید و خدمات در اسرع وقت پس از تهاجم دشمن، برنامه­ریزی می­شود.»(سازمان پدافند غیرعامل،92)
این مقاله درصدد رفع مشکلات فرآیندیِ اجرا در این عرصه است و در این مسیر ویژگی­هایی چون کل­نگری، آسیب­ناپذیری، پاسخ، بازیابیِ سریع، تجربه­آموزی، حفاظت در لایه­ها و حوزه­های مختلف، در اختیار داشتن فرآیندی مدون و درنهایت هماهنگی اقدامات در برنامه­ها­ی حفاظتی نوینِ زیرساختی را مورد تأکید قرار داده­ است. از سوی دیگر به‌منظور دستیابی به بهره­وری بالاتر حفاظتی، معماری منعطف زیرساخت‌ها به‌عنوان یکی از الزامات فرآیندی حفاظت از زیرساخت­های کشور، تبیین شده است. در انتها نمایی کلی از مدل حفاظت از شبکه‌های زیرساختی شامل جداول، اشکال و فرآیندها به نمایش درآمده و با استفاده از طرح پرسشنامه­ای متناسب، در معرض قضاوت خبرگان امر قرارگرفته است؛ نتایج تحلیل آماری داده­های پرسشنامه بر تائید مدل یادشده از سوی خبرگان امر، صحه­ می­گذارد.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع:

الف- منابع فارسی

-         اسلامی، وحید. شاه لو، کرم. (1388). مفاهیم و فرآیند معماری سازمانی، دو ماهنامه مدیریت، سال بیستم، شماره 147-148.

-         جلالی، غلام­رضا. (1394) رویکرد­های نوین تهدیدشناسی، سخنرانی در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، قابل‌دسترس در: http://paydarymelli.ir.

-         سازمان فناوری اطلاعات ایران. (1391). دستورالعمل ضوابط معماری فناوری اطلاعات سازمانی برای کلیه دستگاه­های اجرایی، تهران، آزمایشگاه مرجع مدیریت طرح‌های معماری سازمانی.

-         شکوهی، علیرضا. نثاری، محمد. (1381). برنامه‌ریزی استراتژیک راهنمای کاربردی ایجاد و توسعه، اصفهان.

-         لطفیان، سعیده. (1376). استراتژی و روش‌های برنامه­ریزی استراتژیک، تهران، وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات.

-         مجیدی، اردوان. رضا درخشان. (۱۳۸۶). یک معماری کلان برای سازمان‌دهی زیرساخت‌های خدمات در شهر الکترونیک، اولین کنفرانس بین‌المللی شهر الکترونیک، تهران، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.

-         دانشگاه عالی دفاع ملی.(1391). معاونت پژوهش و تولید علم، نقش سازمان دفاع همگانی در حفاظت از زیرساخت‌های ملی و حیاتی، تهران.

ب- منابع انگلیسی

-        Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). (2004). Kritische Infrastrukturen in Staat und Gesellschaft, Available from:

 http://www.bsi.bund.de/fachthem/kritis/index.htm

-        Bloomfield R. Chozos N. Nobles P. (2009). Infrastructure interdependency analysis: Requirements, capabilities and strategy, Adelard LLP.

-        Bradford J. Willke (September2007), A Critical Information Infrastructure Protection Approach to Multinational Cyber Security Events.

-        Berkeley, Alfred R. and Wallace, Mike. (2010). A Framework for Establishing Critical Infrastructure Resilience Goals, National Infrastructure Advisory Council.

-        George Rebovich, Jr. Brian E. White. (2011). Enterprise Systems Engineering: Advances in the Theory and Practice, Taylor and Francis Group, LLC.

-        Giannopoulos, Georgios, et.al. (2012). Risk assessment methodologies for Critical Infrastructure Protection, Part I: A state of the art, Luxembourg: Publications Office of the European Union.

-        Johansson J. Hassel H. (2010). “An approach for modeling interdependent infrastructures in the context of vulnerability analysis”, Reliability Engineering and System Safety, 95, pp. 1335–1344.

-        Moteff J. Copeland, C. Fischer, J. (2003). Critical infrastructures: what makes infrastructures critical, In: Report for Congress, Congressional ResearchService, Library of Congress, Washington, DC.

-        President’s Commission on Critical Infrastructure Protection, Critical Foundations: Protecting America’s Infrastructures. (1997). [Online]. Available:

-        Rome, Erich, Voß, Norman. (2015). State of the Art Report1 Urban Critical Infrastructure Systems, p9. [Online]. Available:

-        Steven M. Rinaldi, James P. Peerenboom, Terrence K. Kelly (December2001), Identifying, Understanding, and Analyzing Critical Infrastructure Interdependencies, IEEE Control Systems Magazine.

-  U.S.Department of homeland security. (September 2008). A guide to critical infrastructure and Key Resources Protection at the State, Regional, Local, Tribal, and Territorial Level, Washington.

ج- سایت‌ها:

سازمان پدافند غیرعامل کشور. (1392). سند راهبردی پدافند غیرعامل کشور،

 قابل‌دسترسی در:                                                          http://paydarymelli.ir-