بازتاب جهانی انهدام پهباد جاسوسی گلوبال هاوک آمریکایی بر فراز آب های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی علوم دفاعی راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دکترای تخصصی مدیریت منابع انسانی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

4 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

امروزه مرزهای سرزمینی در زمره یکی از مهمترین مسائل ملی و بین المللی به شمار میرود. پس بیراه نخواهد بود اگر دفاع از مرزهای ملی و سرزمینی را مهمترین وظیفه نیروهای نظامی هر کشوری بدانیم. از طرفی رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)، در جمع فرماندهان ارتش در تاریخ 28/01/1398 خاطر نشان کردند که نیروهای مسلح در جمهوری اسلامی، حصارهایی امن برای ملت بوده که در مقابل تهاجم دشمن سینه سپر و آن را منکوب و وادار به عقب نشینی می‌کنند. اساس این پژوهش نیز در پی تجاوز پهباد جاسوسی گلوبال هاوک آمریکایی بر فراز آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران و انهدام آن ایجاد شد. لذا در این تحقیق ابتدا به تبیین اجزاء و با ایجاد منابع به جمع آوری اطلاعات پژوهش پرداختیم و در ادامه روش شناسی پژوهش بر مبنای پارادایم مورد بحث تبیین گردید، که ابعاد و ویژگی اسناد با کدگذاری باز مورد طبقه بندی و تفسیر، و سپس فرایند تجزیه و تحلیل داده های کیفی در قالب مکتب استراوس و کوربین(1994)، بر اساس کدگذاری محوری و گزینشی تحلیل و نتایج پژوهش بخش کیفی در شکل ارائه الگو منعکس شدند. در نهایت نرم افزار آماری SmartPLS برای مدل یابی معادلات ساختاری بکار گرفته شد و یافته های پژوهش نشان داد، بازتاب نظامی با ضریب مسیر0.814، بازتاب سیاسی با ضریب مسیر0.931، و بازتاب اجتماعی نیز با ضریب مسیر0.880 توانستند بازتاب جهانی انهدام پهباد جاسوسی گلوبال هاوک آمریکایی را تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها