ارائه راهبردهای پدافند غیرعامل کشور در برابر تهدیدات سایبری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری- مدیریت پدافند غیر عامل- دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

یکی از انواع تهدیدات نوین، تهدیدات سایبری، علیه زیرساخت‌های حیاتی و حساس سایبری و متکی به سایبر می‌باشد جهت مقابله با این تهدیدات جدید و فناورانه و همچنین کاهش آسیب‌پذیری‌های کشور در برابر آن‌ها، نیاز به "راهبردهای دفاع غیرعامل کشور در برابر تهدیدات سایبری" است که در این تحقیق به‌عنوان هدف اصلی تحقیق مطرح گردیده و بر این اساس محقق به دنبال پاسخ به این سؤال بوده که "راهبردهای دفاع غیرعامل کشور در برابر تهدیدات سایبری چیست؟" پس از بررسی اسناد بالادستی نظام در حوزه‌های پدافند غیرعامل، فضای سایبر و امنیت، نسبت به شناخت محیط داخل و خارج و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها اقدام و بر اساس نظرات خبرگان، راهبردهای مربوطه تدوین گردید سپس از تکنیک "تعیین رجحان ترتیبی به‌وسیله شباهت به جواب ایدئال " جهت محاسبه مطلوبیت‌ها و تعیین اولویت‌بندی آن‌ها، بهره‌گیری شده است همچنین تأثیر هریک از راهبردهای مذکور بر تحقق اهداف پنج‌گانه پدافند غیرعامل کشور تعیین گردید با انجام این پژوهش، راهبردهای یکی از حوزه‌های کارکردی "طرح راهبردی دفاع غیرعامل کشور" که در برابر تهدیدات سایبری است، تدوین گردید. این راهبردها باقابلیت پیاده‌سازی و اجرای مستقل، و همچنین همسو، هم‌راستا و هماهنگ با سایر حوزه‌ها و در راستای تکمیل طرح راهبردی مذکور ارائه‌شده است، با تبدیل این راهبردها به برنامه‌های اجرایی و پیاده‌سازی و اجرای آن‌ها، می‌توان زیرساخت‌ها و سرمایه‌های سایبری و متکی به سایبرِ کشور را در برابر تهدیدات سایبری تا حد قابل قبولی مصون و پایدار نمود.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

  الف- منابع فارسی

-   ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری، (1390)، انتشارات مجمع تشخیص مصلحت نظام

-   جلالی فراهانی، غلامرضا، لونی، محمد، (1387)، تدوین راهبرد ملّی پدافند غیرعامل در حوزه ارتباطات، دانشگاه عالی دفاع ملی.

-   جهانتاب، محمد، (1386)، اصطلاح‌شناسی ‌تحقیق، تهران: سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا.

-   حوزه هسته‌های نوآوری دفاعی، راهبردهای امنیت فضای سایبری در سه کشور انگلستان، آلمان و امریکا، (زمستان 1390)، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

-   سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور (سند افتا)، (1389)

-   سند راهبردی پدافند سایبری کشور، (1392)، سازمان پدافند غیرعامل کشور

-   سند راهبردی پدافند غیرعامل کشور، (1389)، سازمان پدافند غیرعامل کشور

-   سیاست‌های کلی نظام در امور پدافند غیرعامل- ابلاغیه سال 1388 مقام معظم رهبری

-   سیاست‌های کلی نظام در امور امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)- ابلاغیه 29/12/1389 مقام معظم رهبری 

-   حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی کشور ابلاغیه 17/12/1390 مقام معظم رهبری

-   مطالعات گروهی دوره چهاردهم دانشکده دفاع ملّی،(1387)، تدوین راهبرد پدافند غیرعامل کشور با تأکید بر حوزه‌های ارتباطات، انرژی، صنعت دفاعی، فناوری و مدیریت مردم، دانشگاه عالی دفاع ملّی.

-   موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی، جنگ و دفاع سایبر زیرمجموعه پروژه الزامات جنگ‌های نوین در فضای مجازی، (1384)، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تهران

ب- منابع انگلیسی:

-    ITU(2011), ITU National cybersecurity strategy guide, Geneva, Switzerland, September 2011, International Telecommunication Union(ITU).