تدوین راهبردهای هم‌افزایی مؤلفه نیروی انسانی و آموزش آجا در عملیات مشترک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 آجا از نیروهایی ترکیب‌شده‌ که ماهیت تخصصی مجزا و فضای عملیاتی متفاوتی دارند. تفاوت در فضا و محیط عملیاتی، موجب استقلال راهبرد و تاکتیک در محیط تخصصی می‌شود. در هر صحنه­ی جنگ دونیروی خودی و دشمن وجود دارند که دارای محیط عملیاتی، اهداف، تاکتیک‌ها و تکنیک‌های متفاوت از هم هستند، بنابراین الزام حضور سلاح­ها و تجهیزات و نیروهای متنوع با تخصص‌ها و حتی فرهنگ‌سازمانی مختلف برای پاسخگویی به کنش‌های متنوع دشمن، نیاز به نیروی انسانی کارآمد با آموزش بالا دارد که درنهایت باعث هم­افزایی در طرح­ریزی، اجرا، کنترل و نظارت عملیات مشترکِ نیروهای چهارگانه آجا می­گردد. هدف اصلی تحقیق احصاء عوامل محیطی نقش­آفرین و تدوین راهبردهای هم­افزایی مؤلفه نیروی انسانی و آموزش آجا در عملیات مشترک است، این تحقیق از نوع کاربردی- توسعه­ای بوده که به دو روش مرکب (توصیفی و زمینه­ای- موردی) با رویکرد آمیخته (کمی و کیفی) انجام‌شده است. جامعه نمونه 74 نفر بوده و روش جمع­آوری اطلاعات میدانی و کتابخانه­ای می­باشد، یافته­ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه‌وتحلیل شده است. بر اساس نتایج تحقیق تعداد 16 عامل (5 قوت، 4 ضعف، 5 فرصت و 2 تهدید) نقش­آفرین احصاء شده است. از تلفیق عوامل بالا تعداد 8 مطلوبیت و 5 چالش به‌دست‌آمده است. بر اساس محاسبات انجام‌شده مشخصات منطقه راهبردی در موقعیت تهاجمی معطوف به قوت قرار دارد و بر همین اساس تعداد 5 راهبرد برای هم­افزایی مؤلفه نیروی انسانی و آموزش آجا در عملیات مشترک تدوین‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Develop strategies to increase the human resources component and train the army in joint operations

نویسندگان [English]

  • M.R Behdadfar
  • F Kalantari