نویسنده = سعید فریدی
مقاله پژوهشی: تبیین نقش امام خامنه‌ای(مد‌ظله‌العالی)در هدایت و رهبری جبهه مقاومت

دوره 21، شماره 91، اسفند 1401، صفحه 29-52

اسماعیل احمدی مقدم؛ رضا شاهقلیان قهفرخی؛ سعید فریدی؛ اسماعیل قمریان معمره