دوره و شماره: دوره 17، شماره 78، زمستان 1398، صفحه 1-392 (سال هفدهم، شماره 78- زمستان 1398) 
4. راهبردهای توانمندسازی "اعتقادی و فرهنگی" نسل جوان نیروهای مسلح از منظر مقام معظم رهبری

صفحه 89-114

حسین تاج‌آبادی؛ مهرداد فرهنگ؛ حمیدرضا صابرمقدم؛ حمیدرضا رحمتی


7. تأثیرات جنگ نرم غرب بر مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 159-178

امیر غلامعلیان؛ سلیمان طاهری؛ اصغر افتخاری


11. مدل حفاظت زیرساختی با تأکید بر انعطاف پذیری

صفحه 259-280

رضا محمدی نیا؛ نیما بحرینی بهزادی


15. بررسی الزامات دیدبانی براساس بیانات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)

صفحه 343-367

حمید رضا حاتمی؛ قدیر نظامی پور؛ احمد سلمانی؛ مجید فخری