دوره و شماره: دوره 15، شماره 67، بهار 1396 
10. تأثیر متقابل دفاع دانش‌بنیان و جنگ‌های آینده

صفحه 235-260

محمد مهدی‌نژاد نوری‌؛ علی جبار رشیدی؛ سید احمد احمدی حاجی آبادی؛ شعبان ‌ تیلا


11. نقش و جایگاه توسعه فناوری در بعد نظامی قدرت ملی

صفحه 261-284

ابراهیم ‌ محمودزاده؛ حسن قاضی؛ محمد مهدی قوچانی‌


12. تبیین نقش فرهنگ در الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت در حوزه دفاعی- امنیتی

صفحه 285-306

حمیدرضا فرتوک زاده‌؛ جواد‌ سلطانیان‌؛ فرزاد ‌ آزادی


14. ارائه الگوی راهبردی اداره امور کشاورزی از طریق تدوین تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان ولایت‌فقیه و قانون اساسی

صفحه 327-348

سیّد موسی ‌ خادمی؛ محسن مرادیان؛ علی علیزاده علی‌آبادی‌؛ مجتبی پالوج‌؛ محمد حسین نیکخواه