نویسنده = تورج زین‌الدین
ارائه راهبردهای توسعه ترانزیت هوایی جمهوری اسلامی ایران با تأکید به موقعیت ژئوپلیتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1401

نیک بخش حبیبی؛ تورج زین‌الدین


مقاله پژوهشی: عوامل سازمانی مؤثر بر مدیریت خلاقیت و نوآوری نظامی

دوره 20، شماره 89، آبان 1401، صفحه 51-72

محمدحسن باقری؛ عباسعلی سلمانی؛ علی میرزایی کهن؛ ‌ محمدرضا کارآموز؛ تورج زین‌الدین؛ جلال امینی